จาก Lifehacker รวมฟีเจอร์ใหม่ 10 อย่างของ Firefox 3.5

  • Undo closed window ได้แล้ว นอกเหนือจาก Undo closed tab
  • คำสั่ง Forget About This Site ไม่จำเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งไปตลอดกาล (เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับ...)
  • ลากแท็บข้ามหน้าต่าง
  • เพิ่ม wildcard ใน AwesomeBar
  • session restore สามารถเลือกเฉพาะบางเว็บได้ตอนเปิดโปรแกรมขี้นใหม่
  • Private Browsing
  • Color profile
  • TraceMonkey (แม้ว่าจะเร็วสู้ Chrome กับ Safari ไม่ได้ก็ตาม)
  • Geo-location ส่งข้อมูลสถานที่ในขณะนั้นไปให้เว็บไซต์ เพื่อปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับสถานที่
  • แท็ก <video> ของ HTML5
ที่มา: http://www.blognone.com/node/12102

Comment

Comment:

Tweet

ไม่เคยได้ใช้สักทีโปรแกรมนี้งะ