วิธีเปลี่ยน timezone ใน CentOS

posted on 26 Apr 2011 20:00 by totiz
ง่ายๆครับ เพียงทำตามนี้ใน command line
Step1
# tzselect
แล้วเลือก 5 Asia -> 45 Thai -> 1 Yes
 
Step2
# cd /etc
# ln -sf /usr/share/zoneinfo/Asia/Bangkok localtime
 
หลังจากนั้นลองสั่ง date ดูครับ
ถ้าถูกต้องก็จะเป็นเวลาตามประเทศไทย
หากรัน Apache อยู่ให้สั่ง service httpd restart เพื่อให้มีผลไปยัง Web Server ด้วย

Comment

Comment:

Tweet