หลังจากดาวน์โหลด three20 fraework จาก github
ให้เปิด terminal แล้ว cd ไปยัง root directory ของ three20 ที่ดาวน์โหลดมาแล้วสั่ง
[Help menu]
python three20/src/scripts/ttmodule.py
จะแสง help ตรงนี้จะอธิบายวิธีการใช้งานอย่างละเอียดพร้อมทั้งตัวอย่างเอาไว้
 
[Add to project]
python three20/src/scripts/ttmodule.py -p path/to/myProject.xcodeproj Three20
  - path/to/myProject.xcodeproj  คือ path ของโปรเจคเรา ( .xcodeproj ) ที่เราต้องการจะเพิ่ม Three 20 เข้าไป
  - Three20 ชื่อ Framework ที่เราต้องการจะเพิ่มเข้าไป ( Normally )
 
ถ้าต้องการเพิ่ม extension บ้างตัวเช่น json framework ให้สั่งเพิ่มดังนี้
ttmodule.py -p path/to/myApp.xcodeproj extThree20JSON:extThree20JSON+SBJSON
 
ถ้ามีข้อสงสัยโพส comment ถามเอาไว้ได้นะครับ
 
 

edit @ 23 Jul 2011 12:47:54 by totiz

Comment

Comment:

Tweet